Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 47

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 47: RĂNG LONG ĐẦU BẠC

Cố Thần bắt đầu hoài nghi gen di truyền của nhà mình, đồng thời đến tận hôm anh trai mình dọn đi rồi cậu mới nhớ ra mình chưa hỏi một chuyện – đó là ba mẹ Quý Du Nhiên không có ý kiến gì, vậy còn hai bác (ba mẹ của cố Thiên Nhai) thì sao, chẳng lẽ cũng không phản đối sao?

Read More »