Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 46

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 46: SĂN SÓC

Nơi mà Cố Thần nói bừa đó là một nhà hàng món Âu…

Sau khi vào nhà hàng, Cố Thần chìm trong hối hận.

Tiếp tục đọc “Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 46”