Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 45

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 45: HẸN HÒ

Kể từ sau khi quyết tâm kiếm danh vọng, thời gian lên mạng của Cố Thần ngày càng dài.

Ban ngày Quân Nhất Nặc sẽ cố gắng làm xong công việc, đến tối thì vào trò chơi cùng gà vàng ngốc kiếm danh vọng, làm nhiệm vụ ngày.

Read More »