Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 43

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 43: CHÚNG TA… THỬ XEM?

Server trước cậu chơi hầu như không có chuyện Ác Nhân kéo bầy đến doanh địa Hạo Khí như thế này, mà dù có đi chăng nữa thì Hạo Khí cũng có thể phản kích trong tích tắc, phản kích của họ giống như Ác Nhân đã làm, đó là đánh thẳng đến doanh địa Ác Nhân.

Read More »