Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 40

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 40: CHỜ EM

Lúc ở server kia, Cố Thần không mấy chú ý đến tình trạng của bang, cũng không chú ý đến tiêu chí nhận thành viên của bang, thậm chí còn không hề chú ý vũ khí của người khác…

Read More »