Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 39

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 39: CHUYỂN SERVER

Họa Cốt đã thành công dọa cho gà vàng ngốc chạy mất dép, hơn nữa liên tục mấy ngày gà vàng ngốc không dám vào trò chơi, không dám lên QQ, sắm đúng vai một con đà điểu.

Read More »