Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 38

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 38: TIẾP TỤC BỐI RỐI

Họa Cốt không biết mình đã bị gà vàng ngốc gán cái mác “gay” lên đầu, anh chỉ biết, gần đây gà vàng ngốc có gì đó rất lạ, mặc dù thời gian ở bên nhau vẫn không thay đổi, nhưng anh có thể cảm giác được gà vàng ngốc đang có tâm sự, và sự bất bình thường này của cậu khiến Họa Cốt khó chịu.

Read More »