Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 37

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 37: DỰ ĐOÁN

Cố Thần sững sờ, Lâm Tử Ngang hỏi tiếp: “Mày không biết hả?”

“Biết.” Cố Thần cúi đầu tiếp tục nghiên cứu chiếc điện thoại Lâm Tử Ngang cho mình, thật ra bây giờ lòng cậu đang cuộn trào sóng dữ.

Read More »