Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 36

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 36: ĐẠI HOA

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Tử Ngang đã ra nước ngoài được một năm rưỡi rồi, trong một năm rưỡi này Cố Thần và y vừa liên lạc qua điện thoại vừa liên lạc qua mạng, tuy từng chat video, nhưng đó là do lúc mới ra nước ngoài, đất khách quê người không quen biết ai cả nên mới suốt ngày làm phiền cậu. Nhưng khi quen với cuộc sống ở đây rồi, hầu như Cố Thần không còn nghe y than phiền về bất kỳ chuyện gì nữa. Lâm Tử Ngang cũng dần quen thêm nhiều bạn mới.

Read More »