Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 34

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 34: CHƠI GAY?

Cố Thần không biết kiếm tam có bao nhiêu khu bao nhiêu server, nhưng chắc chắn có rất đông người chơi, lúc đánh danh kiếm thì sẽ gộp khu gộp server, bây giờ đi đánh 2vs2 mà còn gặp người quen, Cố Thần chỉ đành cảm thán rằng cậu và anh trai quá có duyên với nhau rồi.

Read More »