Ngôi nhà rác – Chương 18

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 18: Hẹn ước

“Hê hê, nghe nói chỗ bạn của chị tớ có mở một nhà hàng ở thành phố V. Quan hệ của chị tớ với bạn chị ấy rất thân nên bạn chị ấy có mời chị tớ đến chơi, nhưng mấy ngày nay chị tớ bận rộn quá, bạn của chị nói để tớ đi cũng không sao, còn có thể dẫn thêm bạn bè đến nữa~ chẳng phải hai người các cậu chưa từng đi đâu chơi hay sao? Hay tụi mình cùng đến thành phố V chơi không?”

Read More »