Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 10

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

Chương 10: Thủy hóa

Sau khi trở thành một PVP-er, nơi Cố Thần thích nhất là Mã Nguy Dịch và Dương Châu.

Trước mắt, lúc ở Mã Nguy Dịch cậu giết được mạng nào hay mạng nấy, nhưng đại đa số đều bị chết về doanh địa, thay bằng một câu hơi ngốc tí là số lần cậu chết nhiều hơn số lần cậu giết người.

Read More »

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 9

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

Chương 09: Manh!

Nên mới nói, đây là duyên phận đó!

Phản ứng đầu tiên của Cố Thần đó là: Tại sao Họa Cốt hết hứng thú bắt ngựa rồi? Cậu tức thì nhớ ra, bắt ngựa đâu phải lúc nào muốn là bắt được đâu, còn phải chú ý thông báo của hệ thống nữa!

Read More »

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 8

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

Chương 08: Có duyên

Mỹ nhân cứu anh hùng…

Chờ đã, sao cái giả định này nó là lạ thế nào ấy?

Khó có được cảnh tượng một mỹ nữ từ trên trời giáng xuống cứu Lâm Tử Ngang một mạng, Cố Thần lại nghĩ theo hướng hoàn toàn khác. Nhưng phải thừa nhận, rằng tư thế mà đại nữ Tú Tú đánh Minh Giáo quả thật rất ngầu.

Read More »

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 7

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

Chương 07: Mỹ nhân cứu anh hùng

Ngày Cố Thần tốt nghiệp, Lâm Tử Ngang chuẩn bị đủ bộ trang bị đã được tinh luyện đầy đủ cũng như hai thanh vũ khí khinh trọng kiếm phẩm chất 390 cho cậu, cho dù là trang bị hay hai thanh vũ khí đều là vật phẩm trang bị xong sẽ khóa, sau khi Cố Thần trang bị rồi, Lâm Tử Ngang dạy cậu làm sao để khảm đá cũng như thêm các loại thuộc tính.

Read More »

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 6

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

Chương 06: Vượt bí cảnh

Lúc trông thấy tin nhắn này Cố Thần bị dọa giật nảy, đặc biệt là khi đọc xong rồi cậu có cảm giác bị bắt quả tang.

Read More »