[BQMG2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 8

Chương 008: Dụ sói
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Hân 

Kỳ thật nghề nghiệp này của Thạch Mặc để kéo quái, chỉ có độc nhất một kỹ năng [Quyến Rũ].

Song Thạch Mặc chưa từng dùng kỹ năng này, không biết hiệu quả thực tế của nó thế nào, quan trọng hơn là, cậu mới cấp 29, nếu kéo một đám quái 30, vậy chắc chắn chỉ có thể bị gặm chết.

Cho nên cậu định trước khi một mình xông vào sào huyệt sói hoang thì thử luyện kỹ năng [Quyến Rũ] đám sói gần Ảm Ẩn Thương Mạc trước.

Read More »