Ebook PHTH

Ebook Phong Hành Thiên Hạ đã được nhét vô trang mục lục nha.

Đại khái là lười quá nên trước giờ làm sao để nguyên vậy, beta lại không nổi .__.

Như bình thường, prc down trực tiếp, word thì pass phát cho nó màu mè, xin đừng hỏi pass là gì, gợi ý quá dễ rồi *bưng mặt khóc*

Chúc mọi người đọc vui.

Cám ơn đã gắng cùng tớ lết theo bộ này.

(Nhờ cái pass word mới biết mình ngâm 2 năm =)) )

–Thiên