Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 3

  Ngoại truyện 3: Quang hoa như ám  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyên quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư[1].

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 3”