Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 2

  Ngoại truyện 2: Nhân sinh vẫn như lần đầu gặp gỡ  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Ngoại truyện của Bắc Đường Mặc và Hạ Chi Lan.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 2”