Phong Hành Thiên Hạ – Ngoại truyện 1

  Ngoại truyện 1: Nguyệt bị Hàn đuổi tới tay như thế nào  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Bối cảnh: Xã hội hiện đại, ngoại truyện viết mừng năm mới, không liên quan chính văn.

Thành phần tham gia: Thiên Khiếu Hàn, vệ sĩ của Thiên Khiếu Hàn, Ảnh Cô Nguyệt, Tử Huyễn Nguyệt, Nguyệt Du Nhiên

Read More »