Phong Hành Thiên Hạ – Chương 71

  Chương 71: Hỏa Phượng Hoàng nổi giận
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Thành viên cao cấp Cửa Hàng Bánh Mật ngây người, mọi người cũng ngây người.

Trong mắt mọi người đây là vũ nhục trắng trợn, họ lia mắt qua lại giữa Phong Hành Thiên Hạ và Cửa Hàng Bánh Mật, nghĩ, lần kiếm đồ này chưa bắt đầu đã có hai đại bang muốn đánh nhau.

Nói không hồi hợp là thừa, nhưng đây là hồi hộp trong hưng phấn. Người có ác ý thì muốn hai bang này tốt nhất lưỡng bại câu thương, Người không ác ý cũng muốn xem náo nhiệt, toàn sân nhất thời im lặng quỷ dị.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 71”