Phong Hành Thiên Hạ – Chương 69

  Chương 69: Thú cưỡi thần thú  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
“Cái gì?” Ảnh Cô Nguyệt quay đầu.

“Hỏa Linh Châu, trước mắt là vật sở hữu của bộ tộc Hỏa Phượng Hoàng ở Thánh Vực. Hỏa Phượng Hoàng Thánh Vực, còn được xưng là tộc Chu Tước, đến tháng 7 trời chuyển mát sẽ quá bộ đến Lâu Lan Cổ Thành một lần. Hiện tại cách thời gian Chu Tước quá bộ khoảng một tháng.” Lưu Tinh Trư trả lời.

Read More »