Phong Hành Thiên Hạ – Chương 67

  Chương 67: Không thể xem là một trận đánh  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Đế Thích Thiên đứng ở mũi thuyền, mặt mày nghiêm túc.

Mấy tháng trước, hắn còn đang thỏa thuê mãn nguyện. Mượn sức Hào Khanh, Bích Huyết Hàn Sương cùng Nhật Nguyệt Huy Ánh lần lượt bị diệt, Chấn Thiên Bang như mặt trời ban trưa.

Nhưng không để hắn đắc ý bao lâu, chuyện phiền lòng tới liên tiếp. Nội bộ không hài hòa, chiến hữu cũ không phối hợp, Chấn Thiên Bang vốn đoàn kết xuất hiện dấu hiệu chia năm xẻ bảy. Hơn nữa sau khi hai đại bang bị diệt, thanh danh Chấn Thiên Bang càng hiển hách, rất nhiều người trong bang tự đại đến mù quáng, người ra ngoài gây chuyện thị phi càng nhiều,Chấn Thiên Bang hỗn loạn. Tất cả đều là điều hắn không ngờ tới.

Read More »