Phong Hành Thiên Hạ – Chương 64

  Chương 64: Gặp Ma   
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Lão đại thường có rất nhiều nhiệm vụ hiếm lạ cổ quái phải làm.

Công Tử Không Vờ Ngầu luôn tin vào điều này.

Khi các lão đại theo Viêm Hồng Liên làm nhiệm vụ trợ giúp yêu hồ, Công Tử Không Vờ Ngầu trước sau như một đi đánh quái luyện công.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 64”