Ngôi nhà rác – Chương 7

CHƯƠNG 07: Khởi đầu

Nghe nói có một đứa trẻ mới được đưa đến. Đây là tin mà Quan Hử nghe được từ cuộc nói chuyện của những người xung quanh sau khi ăn xin từ trấn về.

Bây giờ Quan Hử đã hoàn toàn chết lặng trước tin tức những đứa trẻ vừa bị bắt cóc về. Trong những năm tháng đã qua, nó nhìn thấy những đứa trẻ bên cạnh mình cứ được đưa tới đưa đi thay phiên vô số lần. Có một số do chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau, có một số do bị bán. Khi nhân số ít đi chắc chắn sẽ có người mới vào thay thế, vì vậy nhân số luôn tuần hoàn không bao giờ dứt.

Read More »

Phong Hành Thiên Hạ – Chương 65

  Chương 65: Sính lễ   
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
“Oa…”

Thiên Khiếu Hàn thở dài, “Sao vậy? Năng lực của ta và Nguyệt bị giảm một nửa cũng không kêu, ngươi la lối cái gì? Bị người ta giết rớt cấp?”

“Oa…” Lắc đầu, tiếp tục ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.

“Hay thất tình?”

“Oa…” Lắc đầu, tiếp tục ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.

Read More »

Phong Hành Thiên Hạ – Chương 64

  Chương 64: Gặp Ma   
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Lão đại thường có rất nhiều nhiệm vụ hiếm lạ cổ quái phải làm.

Công Tử Không Vờ Ngầu luôn tin vào điều này.

Khi các lão đại theo Viêm Hồng Liên làm nhiệm vụ trợ giúp yêu hồ, Công Tử Không Vờ Ngầu trước sau như một đi đánh quái luyện công.

Read More »