Phong Hành Thiên Hạ – Chương 63

Chương 63: Lệnh bài tạo hội   
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.

“Xếp hạng có chưa?” Công Tử Không Vờ Ngầu đi tới đi lui trong phòng.

“Đừng vội, chúng ta không có vấn đề gì.” Thiên Khiếu Hàn nhàn nhã uống trà.

“Cũng đúng.” Công Tử Không Vờ Ngầu xấu hổ gãi đầu, “Không có khả năng có người nhanh hơn chúng ta phải không?”

“Thành tích ra rồi.” Ảnh Cô Nguyệt bình thản nói. “Xếp thứ nhất là chúng ta, chín mươi bảy điểm; ‘Cửa Hàng Bánh Mật’ thứ hai, chín mươi điểm; ‘Thánh Vực’ thứ ba, tám mươi lăm. Chấn Thiên Bang đứng thứ sáu, xem ra bị cản đường rất thảm.”

Read More »