Phong Hành Thiên Hạ – Chương 58

Chương 58: Hắc mã siêu cấp Lưu Tinh Trư
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên

.
Hắc mã: Ý chỉ những người ít được chú ý nhưng bất ngờ giành chiến thắng trong trận tranh tài; trong truyện ý chỉ một người không chút danh tiếng có thực lực khó lường.

Bất ngờ trong đại hội võ lầm mỗi năm đều có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều.

Neisser tuy xếp thứ tư tại bảng tổng hợp thực lực, nhưng so với Yêu Hồ Chín Đuôi thì bất kể thực lực hay trang bị đều kém một bậc, trận tranh tài này dù không thể nói không chấn động nhưng cũng không chút lo lắng, cuối cùng hai người đập tay, mong chờ lần giao thủ tiếp theo, xem như tất cả cùng vui vẻ.

Read More »