Phong Hành Thiên Hạ – Chương 57

Chương 57: Phi nhân loại trở về
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Hây, mọi người khỏe không?” Thiên Khiếu Hàn kéo người yêu nhà mình, tươi cười vẫy tay với mọi người.

Mọi người cũng tươi cười đáp lại.

“Hô hô, chào các lão đại, mấy hôm rồi vui vẻ chứ?” Công Tử Không Vờ Ngầu nghiến răng hỏi.

“Sao thế? Ngầu Ngầu cưng? Không vui à?” Thiên Khiếu Hàn thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt.

Read More »