Ngôi nhà rác – Chương 6

CHƯƠNG 06: THAY ĐỔI

Không biết vì vết thương cũ trên người chưa khỏi hẳn hay vì vết thương mới trên đầu, từ sau khi bị bọn buôn người bắt về, Quan Hử bắt đầu sốt cao không dứt. Cơn sốt hoành hành liên tục nhiều ngày khiến Quan Hử luôn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bọn buôn người không thể dẫn nó đến bệnh viện, nhưng họ cũng không muốn nó bệnh chết như thế. Bèn đi ra tiệm thuốc nhỏ ven đường mua một ít thuốc hạ sốt về cho Quan Hử đang sốt cao uống.

May mà ý chí sống của Quan Hử mãnh liệt, sau khi uống thuốc xong, nhiệt độ cao ngút mấy ngày không giảm cuối cùng cũng dần trở về bình thường. Nhưng cả người Quan Hử mềm nhũn, sức khỏe vẫn chưa hồi phục lại, tựa như một con rối bị nhét thêm bông gòn vào người, ngay cả sức để giơ tay lên cũng chẳng có, chỉ đành tiếp tục nằm trong phòng nghỉ ngơi.

Read More »