Phong Hành Thiên Hạ – Chương 55

Chương 55: Tên M đáng thương – 2
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Đinh đinh! Đếm ngược kết thúc! Bắt đầu chiến đấu!” Thời gian đếm ngược trên màn hình về không, hai bóng người trên lôi đài đồng thời di chuyển!

Tính cách Tử Diệp Tử tuy có chút *khụ khụ*, song kiếm pháp của hắn thì không tệ, dù sao cũng là đệ tử nhập thất[1] của phái Hoa Sơn, nghe nói còn được chính tay Nhạc Bất Quần chỉ điểm —— có lẽ cũng chỉ có Nhạc Bất Quần mới có thể chỉ điểm ra được một tên đệ tử thần kỳ như vậy.

Đợi khi bóng người dừng lại, một dòng sáng xanh biếc thình lình bắn thẳng tới Dực Yêu.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 55”