Ngôi nhà rác – Chương 3

CHƯƠNG 03: QUAY NGƯỢC THỜI GIAN

Một trăm ba mươi mốt… một trăm ba mươi hai… một trăm ba mươi ba…

Đếm thầm trong bụng, co rụt người nằm trên mặt đất bám đầy bụi, Quan Hử chỉ khoảng tám chín tuổi nâng cánh tay gầy yếu đến gần như chỉ còn da bọc xương bảo vệ đầu mình, ngăn cản những cú đá tàn nhẫn đang trút xuống tới tấp.

Tiếp tục đọc “Ngôi nhà rác – Chương 3”