Phong Hành Thiên Hạ – Chương 53

Chương 53: Thi đấu lôi đài bắt đầu 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Không phải ta không muốn, nhưng nhiệm vụ này hiện tại bọn ta chưa đủ năng lực thực hiện.” Thiên Khiếu Hàn ăn ngay nói thật.

“Ta biết, nếu có thêm lực lượng của ta sẽ không thành vấn đề, chỉ có điều,” Viêm Hồng Liên chần chờ, “Chỉ có điều huấn luyện kiểu này rất nghiêm khắc, thậm chí có thể tổn hại đến tính mạng các ngươi.”

“Bọn ta là người chơi, dù chết cũng có thể hồi sinh.” Thiên Khiếu Hàn ngược lại không để ý, cũng không phải chưa từng chết qua.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 53”