Phong Hành Thiên Hạ – Chương 52

Chương 52: Chuyện tình nhân hồ
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“A, thật là chán.” Thiên Khiếu Hàn dựa vào chỗ tựa lưng, mặt mày nghiêm túc nhìn vào sân đấu, chờ tới phiên mình, lòng đã thầm nháp vô số lần, “Thật là, tại sao vào sân rồi không cho mở trò chuyện riêng chứ? Nguyệt đang làm gì nhỉ?”

Vô cùng nhàm chán, Thiên Khiếu Hàn không tiếng động duỗi thắt lưng.

Tuy đã vòng loại hai, nhưng đối thủ trước mắt không cao minh hơn được bao nhiêu, tất cả hầu như vẫn giống vòng loại một.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 52”