Phong Hành Thiên Hạ – Chương 47

Chương 47: Ngủ
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Hồ ly, ai đã nói sẽ không có sai sót?” Hoa Long Hàn liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Phi.

“Hừ?” Từ mũi Ảnh Cô Nguyệt hừ ra một đơn âm.

“Không, ha ha, tôi nói là quá tốt quá tốt!” Hoa Long Hàn lập tức vẫy đuôi.

“…” Lệnh Hồ Phi hung hăng khinh bỉ trong lòng, tên khốn này quả là điển hình của việc có vợ thấy sắc quên bạn vô nhân tính.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 47”