Phong Hành Thiên Hạ – Chương 46

Chương 46: Lũ lụt dội miếu Long Vương – Người một nhà mà không nhận ra nhau
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Trước khi Hoa Long Hàn có phản ứng, phòng ngự tầng thứ hai đã mở ra. Thầm thở dài, điều chỉnh lại trái tim đang đập điên cuồng.

Cảm giác lượm được một mạng về ngay ranh giới cái chết, không ngờ thú vị như vậy.

“Nguyệt?” Thử gọi một câu.

Ở đây chờ giết hắn dường như chỉ có mình Nguyệt, Hoa Long Hàn đau khổ nhăn mặt.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 46”