Phong Hành Thiên Hạ – Chương 41

Chương 41: Kinh ngạc và kinh hỉ  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Ta nói…” Nuốt một ngụm nước bọt, Thiên Khiếu Hàn gian nan mở miệng.

“Chắc chúng ta nghe nhầm?” Tôn Tiểu Không cười khổ.

“Để ta xem bảng thuộc tính.” Thiên Khiếu Hàn nhanh chóng thu hồi kiếm, mở bảng thuộc tính.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 41”