Phong Hành Thiên Hạ – Chương 40

Chương 40: Hầu Vương lên sân khấu  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

“Hô hô hô! Các ngươi đánh chết nhiều con cháu của Tiểu Tôn ta như vậy, ta đây phải đánh các ngươi thành bảy mảnh tám mảnh để tế con cháu ta!” Trường bổng trong tay Tôn Tiểu Không vung lên, kéo theo tiếng gió rít, trừng mắt rống lớn, một đám Linh Hầu sau hắn “áu áu” trợ uy.

“Nguyệt à, nấm này còn ăn được sao, ưm, thơm quá, a a, thật muốn nhanh nuốt vào bụng.” Thiên Khiếu Hàn hưng phấn xoay tới xoay lui quanh nồi, a, trong những ngày này, chỉ có ăn ngủ là chuyện sung sướng nhất, òa, đi vệ sinh giữa một đám khỉ quả là một chuyện đau khổ.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 40”