Thông báo

Tớ là Hân đây =)) chuyện là lúc nãy có bạn mail cho tớ nói bộ Kiếm Quỷ Cổ Sư có bạn khác đang dịch và có sự cho phép của tác giả rồi nên tớ sẽ set pass hết nguyên bộ đó. Vì tớ cuồng bộ này nên tớ không drop, nhưng đây là vấn đề nhạy cảm nên tớ không thể để public, mọi người thông cảm. Mọi người sang nhà bạn Hạ Hàn Nguyệt xem nhé =3=