[Mạc Mao] MV Thù đồ đồng quy

Thù đồ đồng quy 

cover

“Ngươi nói Ác Nhân Cốc không phải là chốn về của ngươi

Ngươi đã tìm được chốn về của riêng mình.”

Tiếp tục đọc “[Mạc Mao] MV Thù đồ đồng quy”