[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 4

Chương 004: Đòi trang bị 
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Hân 

.

Vừa mới bắt đầu chơi <Bát Quái Ma Giới>, còn chưa chính thức thể nghiệm được những thiết trí biến thái không thể ngờ của trò chơi này, Thạch Mặc đương nhiên tuyệt không tin lời ông chú, cậu tiếp tục xem bảng kỹ năng của mình, cuối cùng nhìn thấy một kỹ năng dường như có thể dùng.

Tiếp tục đọc “[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 4”