Phong Hành Thiên Hạ – Chương 34

Chương 34: Đả kích… Chênh lệch là thế này đây!  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Trải qua một buổi chiều chiến đấu hăng hái, Ảnh Cô Nguyệt cuối cùng hoàn thành kiệt tác của y, hiệu quả cực kỳ tốt, như thường, mỗi một loại đồ ăn làm ra đều có thuộc tính rất tốt, những món lần đầu thử toàn bộ thành công, kể cả vật phẩm nhiệm vụ tơ vàng sum vầy vấn vương tay phật dưới nhiệt tình dâng cao của y thoải mái thu phục. Ảnh Cô Nguyệt tâm tình thật tốt đặc biệt gói mỗi loại một phần ném cho Thiên Khiếu Hàn, Thiên Khiếu Hàn vui vẻ cười không khép miệng.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 34”