Phong Hành Thiên Hạ – Chương 33

Chương 33: Hợp tác đuổi ruồi bọ  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Đánh đánh, ngủ ngủ, thời gian trong ngục xem ra cũng không phải quá khó khăn. Hết giờ, mấy người đương nhiên chọn Đại Lý, xem như được dịch chuyển miễn phí.

“Kế tiếp hai người muốn đi đâu?” Nhược Thủy U Lam cười hỏi.

“Bọn ta phải đi giao nhiệm vụ,” Thiên Khiếu Hàn trả lời, “Vậy tạm thời tạm biệt?”

Không hỏi hành tung của họ.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 33”