Phong Hành Thiên Hạ – Chương 32

Chương 32: Tỷ thí trong ngục  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Ngục giam vĩnh viễn là một nơi âm u, ẩm ướt, thường thường có mấy con chuột chạy tán loạn, hoàn cảnh chắc chắn không tốt.

Chẳng qua lúc này người trong ngục lại bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh ngục giam.

“Ai da, ông trời của ta, rõ ràng muốn thăng cấp, giờ lại vướng trong đây.” Dực Yêu nhìn thanh kinh nghiệm thở dài.

“Ngươi còn tốt, ta rớt một cấp này.” Công Tử Không Vờ Ngầu lại càng buồn bực.

 

Read More »