[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 3

Chương 003: ‘Dâm tặc’ dạy và học 
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Hân 

.

Ngây người trong nhà giam ba tiếng thời gian trò chơi, thử đào đường hầm (không có công cụ), phá song sắt (không đủ sức), thậm chí giả vờ sùi bọt mép dụ dỗ thủ vệ tới kiểm tra (không ai quan tâm) vân vân đủ các kiểu vượt ngục kinh điển đều không có hiệu quả nào, Thạch Mặc cuối cùng không thể không đầu hàng: “Được rồi ông chú, tôi đồng ý làm đồ đệ ông.”

Read More »