[Headcanon] Mạc Mao (11-20)

Tác giả: 萌羽毛的枉长生

*Headcanon: một ý tưởng, một góc nhìn, quan điểm mà chưa được đề cập, nhắc đến bởi tác giả, được nhiều người đọc chấp nhận hay cả fandom. Nếu những điều này một lúc nào đó được chính tác giả xác nhận thì sẽ trở thành canon.

*Canon: Chi tiết chính có thật trong truyện.

Tiếp tục đọc “[Headcanon] Mạc Mao (11-20)”