[Đồng nhân kiếm tam] Cách thiếu gia đùa bỡn thiếu phu nhân (1)

Cách thiếu gia đùa bỡn thiếu phu nhân

Tác giả: Đường Môn Gia Bảo Tiểu La Pháo

Couple: Mạc Vũ x Mao Mao (Mục Huyền Anh)

Dịch: QT

Edit: Tiểu Hân

Tiếp tục đọc “[Đồng nhân kiếm tam] Cách thiếu gia đùa bỡn thiếu phu nhân (1)”

[Kiếm tam đồng nhân ca] Thấu hiểu

THẤU HIỂU (LIỄU NGỘ)

[Trang mạng Hiệp Khách Tình Duyên] [Mạc Mao]

Ca từ: Cardy

Nguyên khúc: 栗林 みな実《 微笑 みの 彼方 》

Hát: Cardy

Tiếp tục đọc “[Kiếm tam đồng nhân ca] Thấu hiểu”