[Dou] Tiếp tục về bộ Phá Quân (Kiếm Tam)

Lần trước tâng Phá Quân, lần này dìm nó chìm nghỉm, nhân tiện dìm luôn anh Bông =))

Tiếp tục đọc “[Dou] Tiếp tục về bộ Phá Quân (Kiếm Tam)”