[Dou] Chút chuyện quanh bộ trang phục mới (Kiếm Tam)

Hàng cũ, nói về bộ Phá Quân

Tiếp tục đọc “[Dou] Chút chuyện quanh bộ trang phục mới (Kiếm Tam)”

[Dou] Tam Tinh Vọng Nguyệt (Kiếm Tam)

Lúc kiếm hình Tam Tinh Vọng Nguyệt đột nhiên thấy cái này, thấy hay hay, nói về việc các môn phái khi nhảy Tam Tinh Vọng Nguyệt ở Vạn Hoa.

Tiếp tục đọc “[Dou] Tam Tinh Vọng Nguyệt (Kiếm Tam)”