[Đồng nhân kiếm tam] Ngươi có thai rồi

Tên gốc: 你是个有身子的人了

Tác giả: Đường Gia Bảo Tiểu La Pháo

Couple: Mạc Vũ x Mao Mao (Mục Huyền Anh)

Dịch: QT

Edit: Đông Thiên_Tiểu Hân

Cái hố Mạc Mao này sâu quá, không ngoi lên được :v

Read More »