[Đoản] Câu chuyện cổ tích: Đêm Thất Tịch, muốn thuê tôi không?

Câu chuyện cổ tích: Đêm Thất Tịch, muốn thuê tôi không?

Vân Quá Thị Phi

 medish

Tên gốc: [那个童话故事] 七夕, 你租了么?

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, HE

Dịch: QT

Biên tập + Chỉnh sửa: Đông Thiên_Tiểu Hân

Thất tịch vui vẻ nhé mọi người, dù chỉ còn mấy phút nữa đã sang ngày mới =))))))))

Read More »