Phong Hành Thiên Hạ – Chương 25

Chương 25: Boss nữ quỷ  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Hóa ra chân khí có thể đạt được dễ như vậy.” Ảnh Cô Nguyệt nhìn ống chân khí đã sáng lên của mình, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu.

“Uầy, nhớ lúc trước ta làm nhiệm vụ chân khí thất bại hai lần, đến cấp 51 mới miễn cưỡng hoàn thành hai phần, thêm một lần nữa mới mở được chân khí. Sau khi trọng sinh ta còn vì thế mà tiếc rất lâu, không nghĩ tới thế này đã được.” Thiên Khiếu Hàn bánh đầy mồm, mơ hồ nói không rõ.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 25”

Phong Hành Thiên Hạ – Chương 24

Chương 24: Thay đổi và tín nhiệm  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Vào không?” Thiên Khiếu Hàn rất thú vị nhìn bức thạch bích.

“Có lựa chọn sao?” Ảnh Cô Nguyệt nắm chặt sáo, đột nhiên quay người nhìn Thiên Khiếu Hàn cười.

“A?” Thiên Khiếu Hàn dại ra, “Hả? Oa!”

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 24”