Phong Hành Thiên Hạ – Chương 23

Chương 23: Mê cung dưới hồ 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Đi thôi.” Ảnh Cô Nguyệt hạ sáo, uống 1 bình lam dược bổ sung linh lực. Vừa rồi thổi không ngừng gần như đã hao hết.

“Độ mệt mỏi hẳn đã rất cao, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục.” Thiên Khiếu Hàn cản y, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ảnh Cô Nguyệt, lo lắng nói.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 23”