Phong Hành Thiên Hạ – Chương 20

Chương 20: Thương nhân kỳ lạ
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không thể tin người mà bọn họ muốn tìm lại dễ dàng xuất hiện trước mắt mình như vậy, tuy có câu ‘Đi mòn gót giày tìm không thấy, xoay người phát hiện đứng kế bên’, như thế này cũng thật quá khó tưởng tượng.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 20”